web_head

HIGH HEELS VIP

High Heels VIP är en intensiv kurs för dig som gillar att dansa i klackskor. Inom kursen lär vi oss långa danssekveser, sassy koreografier och utvecklar danstekniker, floorwork, och lär oss känna och dansa med varje del av kroppen. High Heels VIP ger dig känslan av att du dansar på scenen. Kursen undervisas av professionella dansaren Ivan som har dansat i ett showband och Lesia som är kär i High Heels stilen.

Klackskor för high heels (stiletto dance), knäskydd, kläder som täcker kroppen, gärna långärmade och bentäckande. 
Du ska vara bekväm i att gå i klackskor och har avslutat minst en danskurs på nybörjarnivå.

High Heels VIP is an intensive course for you who like to dance in heels. In the course, we learn long dance sequences and sassy choreographies, develop dance techniques, master up floorwork skills, and learn to feel and dance with each part of the body. High Heels VIP gives you the feeling of dancing on the stage. The course is taught by professional dancers Ivan who has danced in a show band and Lesia who is in love with the High Heels style.

Heels for high heels (stiletto, latin shoes), knee pads, clothes that cover the body, preferably long-sleeved and leg-covering.

You should be comfortable walking in heels and have completed at least one beginner-level dance course.