web_head

PILOXING

PILATES. BOXNING. DANS
BLI STÄRKT. BÅDE FYSISKT OCH MENTALT!

VAD?
PILOXING® SSP är det ursprungliga formatet som gjorde PILOXING® till en global framgång. Det är en unik blandning av två av branschens mest kraftfulla och tidlösa discipliner Pilates och Boxning. PILOXING® SSP lägger dessutom till ett tredje element av dans i denna högintensiva intervallträning. Detta dynamiska program tar dig genom kraftfulla boxningskombinationer genom stärkande Pilatesrörelser till att helt släppa lossi dans, och tillbaka igen. Aldrig har du njutit av att svettas så mycket. PILOXING® SSP

VARFÖR?
Du kommer att älska resultatet. Pilates; längre, smalare muskler, förbättrad rörlighet och styrka, bättre kontroll, koordination och uthållighet i hela kroppen. Boxing; välsvarvade armar, en definierad rygg och mental styrka. Dans;Vem älskar inte känslan av att röra sig till rytmen, dessutom tillsammans med andra, samtidigt som kalorierna bränns. Det här är tre av de mest efterfrågade klasserna sammansatta till ETT.

NIVÅ Nybörjare, inga förkunskaper krävs.

OUTFIT
Vanliga träningskläder. Det är en barfotaklass, så våga gärna prova att kasta av dig skorna. För att få ut maximaleffekt av PILOXING® används särskilda PILOXING® handskar som väger 250g styck.Sådana finns att köpa på Studio DQ för 300:- per par och Studio DQ har oftast ett eller två par att låna om man vill prova på innan ett köp.

BAKGRUND
När svenska Viveca Jensen 2009 grundade PILOXING® i Los Angeles var hennes avsikt att stärka människor både fysiskt och mentalt. Viveca hittade den magiska formeln i en kombination av hennes tre favoritträningsformer; Pilates, Boxning och Dans. Viveca har bakgrund både inom dans och Pilates och är bland annat utbildad på Balettakademin i Stockholm och har en master inom Pilates. Hon har dessutom sedan manga år tillbaka en personlig boxningstränare.
 


PILATES. BOXING. DANCE
GET STRENGTHENED. BOTH PHYSICALLY AND MENTALLY!


WHAT?
PILOXING® SSP is the original format that made PILOXING® a global success. It is a unique blend of two of the industry's most powerful and timeless disciplines, Pilates and Boxing. PILOXING® SSP also adds a third element of dance to this high-intensity interval training. This dynamic program takes you through powerful boxing combinations through strengthening Pilates movements to completely let go of dance, and back again. You have never enjoyed sweating so much. PILOXING® SSP

WHY?
You will love the result. Pilates; longer, narrower muscles, improved mobility and strength, better control, coordination and endurance throughout the body. Boxing; well-turned arms, a defined back and mental strength. Dance: Who does not love the feeling of moving to the rhythm, also with others, while burning calories. These are three of the most in-demand classes put together into ONE.

LEVEL Beginner, no previous knowledge required.

OUTFIT
Ordinary training clothes. It is a barefoot class, so feel free to try to throw off your shoes. To get the maximum effect from PILOXING®, special PILOXING® gloves are used that weigh 250g each. These can be bought at Studio DQ for SEK 300 per pair and Studio DQ usually has one or two pairs to borrow if you want to try before a purchase. .

BACKGROUND
When Swedish Viveca Jensen founded PILOXING® in Los Angeles in 2009, her intention was to strengthen people both physically and mentally. Viveca found the magic formula in a combination of her three favorite forms of exercise; Pilates, Boxing and Dance. Viveca has a background in both dance and Pilates and is educated at the Ballet Academy in Stockholm and has a master's degree in Pilates. She has also had a personal boxing coach for many years