web_head

SENSUAL POLE

Sensual Pole är en dansklass med sensuella rörelser på stången så väl som på golvet. Kroppen får sig en rejäl genomkörare.
Du får lära dig och öva grundläggande pole-danssteg, floorwork och enklare tricks.

Klassen har fokus på dans och koreografi men precis som på övriga pole-klasser blir du både starkare och smidigare. Efter uppvärmning och stretch jobbar vi på teknik och dans. Varje vecka får man lära sig nya steg som i det slutliga har blivit en koreografi.
 

BASIC

Senual Pole nivå 1 (Nybörjare)
Här krävs inga förkunskaper, vi jobbar med grundläggande teknik och att hitta din kroppskontroll samt bygga styrka och öka vår rörlighet. Vi övar på olika snurrar, kombinationer, floorwork, front och backrolls samt förbereder oss för nivå 2. Vi sätter ihop och dansar en enklare koreografi.

No prior knowledge is required here, we work with basic technology and finding your body control as well as building strength and increasing our mobility. We practice different spins, combinations, floorwork, front and backrolls and prepare for level 2. We put together and dance a simpler choreography.
 

INTERMEDIATE

Sensual Pole nivå 2 (
Fortsättning)
För nivå 2 behöver du ha genomfört nivå 1 av sensual pole, det går inte att hoppa in från vanlig pole till nivå 2. Vi ser gärna att du även kan invertera från golvet. Vi vill även att du samt känner dig säker på båda sidorna på följande trix: Fronthook spin, Backhookspin och crossed ankle spin. Vi ser även att du kan crusifix och polesit.

På nivå 2 börjar vi bland annat träna på: att invertera (hänga upp och ner) vi jobbar med längre och mer komplicerade koreografier och utmanar oss i nya versioner av front och backrolls. Du har egen stolpe under dessa klasser. Knästrumpor eller benvärmare behövs, klassen körs barfota eller med sockar.

Description: For level 2, you need to have completed level 1 of sensual pole. We want you to feel safe on both sides of the following tricks: Fronthook spin, Backhookspin and crossed ankle spin. We also see that you can crusifix and polesit.

We start training on: inverting (hanging upside down) we work with longer and more complicated choreographies and challenge ourselves in new versions of front and backrolls. You have your own pole during these classes. Knee socks or leg warmers are needed, the class is run barefoot or with socks.