web_head

ACRODANCE

I den här klassen handlar allt om koppling mellan golvet och din kropp. Med floorwork teknik kombinerar vi en samtida dans där du kombinerar breakdance, kontaktimprovisation, akrobatik och yoga. Under denna klass förbättrar du både din flexibilitet och styrka. Om du vill utöka dina akrobatikkunskaper och bli smidig som smör är den här kursen för dig!
 
In this class, it's all about the connection between the floor and your body. With floorwork techniques we combine a contemporary dance where you combine breakdance, contact improvisation, acrobatics and yoga. During this class, you improve both your flexibility and strength. If you want to expand your acrobatic skills and become smooth like butter, this course is for you!