Studio DQ banner

HANDSTANDS

Det är något mycket tillfredsställande och stärkande med att lära sig att balansera upp och ner. Men det finns så många komponenter som utgör denna färdighet att människor ofta fastnar och behöver hjälp för att komma till nästa nivå. Handstands är en öppen klass för alla nivåer, alla är välkomna från nybörjare till avancerade.

I klassen jobbar vi på att bygga styrka och kontroll för att behärska den fristående handstanden. Du får lära dig en stark och stabil kroppsposition och utveckla styrka och flexibilitet i vrister, axlar och ben. Vi kommer att öva balans och kick to handstands mot vägg, med partner och fristående. Exempel på handstands positioner vi kommer att fokusera på i klassen är tuck, straddle, pike och rak kroppsposition. Avancerade elever kommer att få svårare balansövningar och öva att byta från en position till en annan. Vi kommer också göra styrkeövningar mot handstand press.
 

Handstands are an open class for all levels, everyone is welcome from beginners to advanced.

In class, we work on building strength and control to master the independent handstand. You will learn a strong and stable body position and develop strength and flexibility in the ankles, shoulders and legs. We will practice balance and kick to handstands against the wall, with partners and independent. Examples of handstand positions we will focus on in class are tuck, straddle, pike and straight body position. Advanced students will have more difficult balance exercises and practice switching from one position to another. We will also do strength exercises against handstand pressure.