web_head

BURLESK

Kliv in i burleskens magiska värld tillsammans med Lady Rivet & Eden Lost!
Välkommen att testa världens kanske roligaste motionsform som dessutom är ett perfekt sätt att arbeta med din självkänsla, vara i nuet och i din kropp och mata dig själv med positiv energi!

Burlesk är en gammal scenkonst som hade sin storhetstid på 1930-1950 talet innan biograferna tog över. Konstformen fick en nytändning i New York i slutet på 1990-talet. I Sverige har burlesken ”funnits” i dess nuvarande form sedan i början på 2000-talet och har nu utvecklats från att bara utövas på hemliga undergroundklubbar till de stora folkliga scenerna som Nalen, Södra Teatern och Folkoperan. Burlesken har sina rötter i Vaudeville-scenen på 1860-talet och har alltid kännetecknats av en stor dos humor och satir, något vi fortfarande ser idag. Den moderna varianten av klassisk burlesk med Dita von Teese i spetsen inriktar sig på det tjusiga och extravaganta. Burlesk är också en scenkonstform som innehåller någon form av striptease och/eller kommentar kring sexualitet – och en rejäl dos shimmies and shakes! Tänk showgirl deluxe och glitter galore!
 
Kurserna bygger mycket på dans och rörelse men du behöver inte ha dansat annat tidigare. Kurserna är öppna för alla, ålder spelar ingen roll så länge du är över 18!
 

BASIC
 
Burlesque Basics (Grundkurs)
Under 8 tillfällen om 70 min får du lära dig kort om burlesk och dess historia, tillverka ett par tassles, öva på att gå och dansa snyggt i klackar och att färdas tjusigt över en scen (eller ditt eget sovrumsgolv), lära dig grundsteg inom burlesk som bumps, grinds och shimmies samt prova att sätta Teasen i ordet striptease! Du får också lära dig några tekniker för det magiska move som är unikt för burleskdans - Tasseltwirling!

Inget speciellt material krävs för grundkursen. Att tillverka ett par egna glittriga tassles ingår i kursavgiften! Handskar finns att låna (men du får såklart ha med dig egna). Vill du inte dansa i klackar går det självklart bra utan också. Då kan du vara barfota. Ta gärna med anteckningsmaterial till åtminstone första klassen! Under alla lektioner jobbar vi med en gemensam uppvärmning, kort styrka och walks/diagonaler samt koreografi.

In 8 sessions of 70 minutes, you will learn the basics about burlesque and its history, make a pair of tassles, practice walking and dancing in heels across a stage (or your own bedroom floor). You will also learn some techniques for the magical move that is unique to burlesque dancing - Tasseltwirling!

No special material is required for the basic course. Making a pair of your own glittery tassles is included in the course fee! Gloves are available to borrow (but you can of course bring your own). If you do not want to dance in heels you can dance barefoot. Bring note material for the first class! During all lessons, we work with a warm-up, short strength and walks/diagonals and choreography.

 

INTERMEDIATE

Burlesque 2.0 (Fortsättning)
Vi kommer fortsätta jobba med floorwork, ännu mer striptease och scennärvaro, hur du använder ansiktsuttryck etc. Vi kommer också arbeta med att göra övningar framför varandra och inte enbart i stor grupp. För att gå denna kurs ska du ha gått minst grundkursen eller ha motsvarande kunskaper från andra kurser inom burlesk. Kursen är 8 tillfällen.
 
Vi dansar med fördel i klackar, men det går självklart bra utan också. Då kan du vara barfota. Handskar finns att låna (men du får såklart ha med dig egna). Under alla lektioner jobbar vi med en gemensam uppvärmning, styrka och walks/diagonaler samt koreografi.

We will continue with floorwork, more striptease and stage presence, facial expressions, etc. We will do exercises in front of each other and not only in a group. To take this course, you must have finished at least the basic burlesque or have equivalent knowledge from other courses in burlesque. The course is 8 occasions.

We dance in heels or barefoot. Gloves are available to borrow (but you can of course bring your own). During all lessons, we work with a warm-up, strength and walks/diagonals as well as choreography.

 

Burlesque 3.0 (Fortsättning)
Under nivå tre av burlesk jobbar vi med boa samt stockings! Vi jobbar också vidare på scenuttryck och närvaro. Vi går även igenom scenmakeup. För att gå denna kurs ska du ha gått minst grundkursen eller ha motsvarande kunskaper från andra kurser inom burlesk. Kursen är 8 tillfällen.
 
Boa och handskar finns att låna (men du får såklart ha med dig egna), stockings och höfthållare behöver du själv införskaffa. Du använder ditt eget smink för smink-klassen.
Under alla lektioner jobbar vi med en gemensam uppvärmning, styrka och walks/diagonaler samt vår koreografi.

During level three we work with boa and stockings! We continue to work on stage expression and presence. We go through stage makeup. To take this course, you must have finished at least the basic burlesque or have equivalent knowledge from other courses in burlesque. The course is 8 occasions.

Boa and gloves are available to borrow (but you can of course bring your own), stockings and hip holders you need to bring your own. You use your own makeup for the makeup class. During all lessons, we work with a warm-up, strength and walks/diagonals as well as our choreography.

 

Edgy Burlesque
I den här kursen leder Eden Lost dig på en utforskning av burleskens Edgy sides! Genom att använda koncept, musik, karaktärsutveckling och musik uttrycker vi våra mörkaste och djupaste önskningar genom burleskkonsten. Vi etablerar koncept, karaktärsutveckling och självförtroende och översätter sedan dessa till rörelser och uttryck som rockar scenen och får din publik att kippa efter mer.

Under den 8 veckor långa kursen kommer vi att gå igenom teknik, lära oss koreografi och även lära oss metoder för improvisation. Klackar uppmuntras, men är valfritt. Kursen kommer att ges på engelska. Alla kön är välkomna, men deltagare måste vara 18 år eller äldre.

In this course Eden Lost leads you on an exploration of the edgy side of neo burlesque! Utilizing concept, music, character development, and music we express our darkest and deepest desires through the art of burlesque. We establish concept, character development and confidence then translate these into movements and expressions that rock the stage and leave your audience gasping for more.

Over the 8 week course we will cover technique, learn choreography, and also learn methods for improvisation. Heels are encouraged, but optional. Course will be taught in English. All genders welcome, but participants must be 18 or older.

 

Metalesque Burlesque
Lyssna alla Metalheads! I den här kursen kommer vi att utforska hur man rockar scenen som bad asses till bra musik. Följ med oss ​​under 8 veckor när vi mixar upp "The art of sensual tease" med rockstjärnans självförtroende och attityd! Alla nivåer av erfarenhet är välkomna, även om du aldrig har provat burlesk förut. Vi kommer att få upp pulsen och svettas upp. Den här kursen fokuserar på att kombinera det sensuella självförtroendet hos burlesk striptease med ett heavy metal-soundtrack. Om du har velat shimma till ett högt beat eller peel a glove till en powerballad, är den här kursen för dig!

Eftersom denna kurs är ett träningspass, ha på dig kläder som du bekvämt kan dansa i. Träningskläder är acceptabla liksom scenkostymer. Var medveten om att om du bär scenkostymer ska du vara bekväm med att röra dig, shimma och komma ner och upp från golvet. Klackar rekommenderas men är valfritt. Vi kommer att dansa i klackar, strumpor/strumpor, eller barfota.

Det kommer att vara floorwork i denna kurs, bär benvärmare, knäskydd eller använd en yogamatta efter behov för att skydda dina knän.

Calling all metalheads! In this class we will explore how to rock the stage like bad asses to some great music. Join us over 8 weeks as we mash up the art of sensual tease with rock star confidence and attitude! All levels of experience are welcome, even if you’ve never tried burlesque before. We will be getting our heart rates up and working up a sweat. This course focuses on combining the sensual confidence of burlesque strip tease with a heavy metal soundtrack. If you’ve wanted to shimmy to a blast beat or peel a glove to a power ballad, this course is for you!

Clothing: since this course is a workout wear clothes you can comfortably dance in. Workout clothes are acceptable as well as stage costumes. Be aware that if you wear stage costumes, you are comfortable moving, shimming, and getting on and off the floor.
Heels are encouraged but optional. We will dance in heels, socks/stockings, or bare feet.

There will be floorwork in this course, wear legwarmers, kneepads, or use a yoga mat as needed to protect your knees.

Fotograf; Andreas Lindegren
Fotograf; Andreas Lindegren
Fotograf; Daniel Eyre
Fotograf; John-Paul Bichard
Fotograf; John-Paul Bichard
Fotograf; John-Paul Bichard
Fotograf; John-Paul Bichard
Fotograf; Andreas Lindegren
Fotograf; Andreas Lindegren
Fotograf; Gesche Franzén
Fotograf; Gesche Franzén
Fotograf; Gesche Franzén
Fotograf; Gesche Franzén