web_head

SENSUAL CHAIR

Sensual chair är en kurs som kombinerar dans med stol och sensuella rörelser. I sensual chair ingår mer feminina danstekniker, korta koreograferande sekvenser till olika låtar samt floorwork. I kursen lägger vi fokus på dans i sensuell still där tempot kan variera. Koreografin är anpassade för de som vill dansa i klackskor. Ha på dig knäskydd, benvärmare, strumpor, leggings eller andra kläder som täcker benen. Träningskor passar inte för den här kursen. Alla är välkomna att deltaga oavsett tidigare danserfarenhet.

Sensual chair is a course that combines dance with a chair and sensual movements. Sensual chair includes more feminine dance techniques, short choreographed sequences to different songs and floorwork. In the course, we focus on dancing in a sensual style where the tempo can vary. The choreography is adapted for those who want to dance in heels. Wear knee pads, leg warmers, socks, leggings or other clothing that covers the legs. Trainer shoes are not suitable for this course. Everyone is welcome to participate regardless of previous dance experience.