web_head

OPEN TRÄNING

Open är tid för egen träning

OP = Open Pole  -  OT = Open Training

Du tränar själv under studions utsatta open pole/silk/hoop/stretch tider, träningen är alltså inte lärarledd. Öppen för alla som går eller har slutfört en kurs i pole/silk/hoop någonstans. Om man inte har tagit en kurs tidigare får man tyvärr inte träna pga säkerhet.
Om du vill använda spinny funkationen på våra stänger, lånar du en nyckel från receptionen (mot pant). Vänligen titta igenom instruktionsfilmerna under highlights på vårt instagram så du vet hur du ska öppna och stänga på rätt sätt. Det är lätt att göra fel och stolpen tappar då spinny funktionen och den börjar 'hacka'.

Du hittar aktuella tider för open träning högst upp på schemat, inom parentes står i vilken sal det är.
1 - sal 1 bakom receptionen, inga stolpar
2 - sal 2 bredvid sal 1, 9 stolpar
3 - sal 3 bredvid damernas omklädningsrum, 9 krokar för silks, hoop, sling
4 - sal 4 på nedre plan, 13 stolpar

Läs igenom våra regler till höger och FÖLJ DEM!

Open is time for your own training! You train yourself during the studio's exposed open pole/silk/hoop/stretch times. Open to anyone who attends or has completed a course in pole/silk/hoop somewhere, if you have not taken a course before, you are not allowed to train due to safety. You will find current times for open training at the top of the schedule.

If you want to use the spinny function on the poles, ask for a key from the reception. Please look through the instructional videos under highlights at our Instagram so you know how to open and close properly. It is easy to make mistakes and the pole then loses its spinny function and it starts to 'hack'.

 

Open Pole +

Under våra Open Pole + timmar tränar du själv, med andra i salen samt instruktör närvarande. Du kan fråga om hjälp med passning och teknik då du behöver det!

Endast tillgängligt för DQs egna elever

Inga vanliga OP elever släpps in på OP+ tiderna.

During our Open Pole+ you train on your own, with other students in the hall and an instructor. You can ask for help with techniques for example, whenever you need it!
Only available to DQ's own students. No regular OP students are admitted to the OP+ classes.