web_head

FULL BODY BURN

Ge din kropp en riktig genomkörare med Full Body Burn. I den här styrketräningsklassen bygger du mobilitet, utjhållighet och styrka med hög puls från start till mål. Vi använder oss av återkommande flows och sekvenser till musik som byggs upp så att du successivt kan få ut ännu mer av träningspasset.

Alla kan vara med och klassen går att anpassa efter egen förmåga och vi fokuserar på att jobba rätt och funktionellt med hela kroppen oavsett träningsvana.

Svett och endorfiner garanteras!

Give your body a real run through with Full Body Burn. In this strength training class, you build mobility, endurance and strength with a high heart rate from start to finish. We use recurring flows and sequences to music that build up so that you can gradually get even more out of the training session.

Everyone can join and the class can be adapted to your own ability and we focus on working correctly and functionally with the whole body regardless of training habits.

Sweat and endorphins guaranteed!