web_head

MIAMI CLUB HEELS POLE

Miami Club Heels är för dig som gillar att dansa i klackar! Du kommer få lära dig att kombinera dynamiska tricks och kombos med mjukt dansflow och en hel del floorwork. I denna kurs har Fanny hämtat inspiration från staden Miami där neonfärger flödar och dansare skapar magi till den senaste klubbmusiken, hiphop och rap/trap. Häng med Fanny över atlanten utan att behöva kliva på ett flygplan. Det är hett, svettigt och galet roligt!
 

BASIC

Miami Club Heels Basic (Nybörjare)
Under denna kurs kommer ni jobba med floorwork, grundläggande tricks, dansflow och klack/dansteknik. Inga förkunskaper krävs. Du har egen stolpe i denna klass. Klassen körs i klackar (helst platforms/pole boots) eller strumpor. Knäskydd behövs, benvärmare valfritt.

Description: During this course you will work with floorwork, basic tricks, dance flow and heel/dance technique. No prior knowledge required.
You have your own pole in this class. The class is run in heels (preferably platforms/pole boots) or socks. Knee protection needed, leg warmers optional.

 

INTERMEDIATE

Miami Club Heels Intermediate (Fortsättning)
För dig som vill ta nästa steg i din utveckling. Under denna kurs bygger vi vidare från basic kursen och du får utveckla ditt dansflow, floorwork och lära dig mer avancerade tricks och kombos. Du bör känna dig helt trygg med piruetter & passager, grundläggande floorwork och enklare spins så som backhook, fronthook, chairspinn och fireman. Du måste ha gått Miami Club Basic hos oss eller liknande för att delta i intermediate.

Du har egen stolpe i denna klass. Klassen körs i klackar (helst platforms/pole boots) eller strumpor. Knäskydd behövs, benvärmare valfritt.

During this course we build on the basic course and you get to develop your dance flow, floorwork and learn more advanced tricks and combos. You should feel completely safe with pirouettes & passages, basic floorwork and simpler spins such as backhook, fronthook, chairspinn and fireman. You must have attended Miami Club Basic with us or similar to participate in intermediate.

You have your own pole in this class. The class is run in heels (preferably platforms/pole boots) or socks. Knee protection needed, leg warmer optional.

 

ADVANCED

Miami Club Heels Advanced (Fortsättning)
Miami Club Heels är klassen där mjukt och följsamt dansflow kombineras med dynamiska tricks & kombos och sensuellt floorwork, allt till den senaste och hetaste klubbmusiken och rap/trap. Nivån Advanced är för dig som känner att du har bemästrat nivån intermediate och är redo att ta nästa kliv i din dansutveckling. På advanced jobbar vi vidare med mer komplext flow, kombos/tricks och floorwork.

För Advanced bör du vara bekväm med: Kullerbyttor bak & fram, Piruetter (inåt och utåt) och övriga passager på stången, Shoulderstand mot stång och fritt på golv, Inverteringar och shoulder mounts (ca nivå 4-5 vanlig pole), och Enklare flips/drops.

Knäskydd krävs. Klassen dansas helst i klackar (platforms eller pole boots) annars i strumpor eller barfota.


The Advanced level is for you who have mastered the intermediate level and are ready to take the next step in your dance development. At advanced, we continue to work with more complex flow, combos/tricks and floorwork.

For Advanced, you should be comfortable with: Somersault rear & front, Pirouettes (inwards and outwards) and other passages on the pole, Shoulder stand against pole and free on the floor, Inversions and shoulder mounts (Level 4-5 regular pole), and Easier flips/drops.

Knee pads required. The class is best danced in heels (platforms or pole boots) otherwise in socks or barefoot.