web_head

POLE ROCK 'N' HEELS

För denna galet roliga kurs behöver du ha slutfört nivå 1 i 'vanlig' pole eller liknande.
Glöm inte ta med din bad-ass attityd ;)
 

Under kursens gång kommer vi gå igenom olika heelstekniker, jobba på flow och floorwork samt kombinera flera olika tekniska moment till dansanta combos. Självklart sätter vi sedan ihop dessa olika moves och kombinationer till en härlig koreografi med mycket attityd, femininitet och hairflicks. Temat kommer vara rockigt, feminint med fokus på attityd och känsla. Du behöver knäskydd och platforms för att delta.

During the course, we will go through different heels techniques, work on flow and floorwork and combine several different technical elements into dancing combos. Of course, we then put together these different moves and combinations into a wonderful choreography with a lot of attitude, femininity and hairflicks.
'
The theme will be rocking, feminine with a focus on attitude and emotion. You need knee pads and platforms to participate.