web_head

SPINNY CHOREO

Välkommen till en klass där fokus blir på att göra en koreo på spinny!
Vi övar några längre kombinationer som sedan ingår i en koreografi.

För att delta i denna klass ska du ha slutfört nivå 2 alternativt Spinny basic. En fördel är om du kan invertera på spinny.
 

Welcome to a class where the focus is at making a choreo on spinny!
We practice some longer combinations which are then included in a choreography.

To participate in this class, you must have completed level 2 or Spinny basic. An advantage is if you can invert on spinny.

.