web_head

SPINNY HEELS

Klassen för dig som vill börja lära dig dansa på spinnypole i klackar! Klassen motsvarar en spinny basic, du måste alltså inte kunna spinny sedan innan. Förkunskaper som krävs är att ha gått minst 1 heels klass (exempelvis Miami Heels) och vara trygg i basic klack och dansteknik. 

Under klassen är det fokus på flow och tillsammans med Fanny kommer ni få lära er dansteknik, floorwork och enklare tricks på spinny. Allt med fokus på klackteknik! 

Kom och utforska spinnypole i heels!
 

The class for you who want to learn to dance on the spinny pole in heels! The class level is equal to a spinny basic, so you don't need to have any prior experience to spinny. You need to have attended at least 1 heels class (eg Miami Heels) and be confident in basic heels and dance techniques.

During the class, the focus is on flow and together with Fanny you will learn dance techniques, floorwork and simple tricks on spinny. All with a focus on heel techniques!

Come and explore spinnypole in heels!

.