web_head

SPINNY HEELS

Spinny Heels är klassen för dig som älskar spinny och klackar! 

I Spinny heels kommer vi att öva på mjukt dansflow och smidiga combos på stången och en hel del klackteknik.

Svårighetsgraden på klassen motsvarar ungefär en spinny intermediate. Du behöver vara helt trygg med tricks och rörelser upp till nivå 3. Du bör ha gått minst 1 heels klass, eller ha tidigare erfarenhet av klackar så du är trygg i grundläggande klackteknik i rörelser som: piruetter, fankicks, passager, klättring.
 


Spinny Heels is the class for you who love spinny and heels!

In Spinny heels we will practice soft dance flow and smooth combos on the pole and a lot of heels technique.

The level of the class is the same as a spinny intermediate. You have to be confident with tricks and movements up to level 3. You should have passed at least 1 heels class, or have previous experience of heels so you are confident in basic heel technique in movements such as: pirouettes, fankicks, passages and climbing.

.