Studio DQ banner

OPEN TRÄNING

OT är tid för egen träning!

Du tränar själv utan instruktör under studions utsatta OT tider. Du hittar aktuella tider högst upp på schemat för aktuell kursomgång, inom parentes står vilken sal det är i.

Varje vecka publicerar vi även under Nyheter om det är några ändringar för just den veckan.

Vi har ingen förbokning, utan bara kom in till Studion och anmäl dig i receptionen.

Läs igenom reglerna här nedan:
 

 • Du får inte ha metallsmycken som skadar stolpar, tyger eller hoops.
 • Om du har köpt ett 10-kort, respektera att varje klipp är 60 minuter.
 • Av säkerhetsskäl måste du gå en kurs, eller tidigare ha slutfört en kurs hos oss eller hos en annan studio.
 • Fråga om tillåtelse från alla i salen innan du fotograferar eller filmar.
 • Städa av stolpen hela vägen upp till taket när du är klar. Torka hela hoopen. Knyt ihop siks efter användning.
 • Du behöver hänga upp och ta ner din Silk, Sling & Hoop.
 • Det är inte tillåtet att ge privatlektioner under OT.
 • Gör inga avancerade trick utan passning.
 • Ta med skräp ut från salen. Städa efter dig.
 • Ha kul!

.

OT is time for self-training!

You train yourself without an instructor during the studio's designated OP/OT times. You will find current times at the top of the schedule for the current course round, in parentheses is which room it is in.

Every week we also publish under News if there are any changes to OP/OT times for that particular week. For example, if a hall is subscribed. We do not have pre-booking, just come into the Studio and register at the reception.

Read the rules below:

 • You must not wear metal jewelry that damages poles, fabrics or hoops.
 • If you have purchased a 10 card, please respect that each clip is 60 minutes.
 • For your safety you must take a course, or have previously completed a course with us or with another studio.
 • Ask for permission from everyone in the room before taking photos or filming.
 • Clean the pole all the way up to the roof when you're done. Clean the entire hoop. Tie siks together after use.
 • You need to hang up and take down your Silk, Sling & Hoop.
 • It's not allowed to give private lessons during OT.
 • Don'tt do any advanced tricks without help.
 • Take trash out of the room when you leave. Clean up after you.
 • Have fun!

  .

VÅRA SALAR

SAL 1 Bakom receptionen, dans sal
Behind Reception (Dance Room)

SAL 2 Bredvid sal 1, 9 stolpar
Beside Room 1, 9 Poles

SAL 3 Vid omklädningsrummet, krokar för Silks, Hoop, Sling
By the dressing room, Silks, Hoop, Sling

SAL 4 På nedre plan, 11 stolpar
On the lower floor, 11 poles.

.