web_head

SENSUAL POLE

Sensual Pole är en dansklass med sensuella rörelser på stången så väl som på golvet. Kroppen får sig en rejäl genomkörare. Du får lära dig och öva grundläggande pole-danssteg, floorwork och enklare tricks. Klassen har fokus på dans och koreografi men precis som på övriga pole-klasser blir du både starkare och smidigare. Efter uppvärmning och stretch jobbar vi på teknik och dans. Varje vecka får man lära sig nya steg som i det slutliga har blivit en koreografi.

BASIC

Senual Pole Basic
Här krävs inga förkunskaper, vi jobbar med grundläggande teknik och att hitta din kroppskontroll samt bygga styrka och öka vår rörlighet. Vi övar på olika snurrar, kombinationer, floorwork, front och backrolls samt förbereder oss för Intermediate. Vi sätter ihop och dansar en enklare koreografi.

No prior experience is required. We work with basic techniques & body control, build strength & increase our mobility. We practice different spins, combinations, floorwork, front and backrolls and prepare for Intermediate. We put together a simpler choreography.

 

Sensual Heels Pole
Har du drömt om Sassy Poledance-koreografier inklusive Sensual Floorwork? I den här kursen kommer vi att kombinera den unika poledanstekniken med styrkan hos ett flawless floorwork. Detta är en kurs på öppen nivå. Så läraren kommer att anpassa övningarna efter varje elevs färdigheter. Klackar är valfria. Knäskydd och strumpor är obligatoriska. Alla är välkomna!

Have you been dreaming about Sassy Poledance Choreographies including Sensual Floorwork? In this course we will combine the unique poledance technique with the strength of flawless floorwork. This is an open level course. So the teacher will adjust the exercises according to each student's skills. Heels are optional. Kneepads and socks are mandatory. Welcome Everyone!

INTERMEDIATE

Sensual Pole Intermediate

Du behöver du ha genomfört Sensual Pole Basic, det går inte att hoppa in från vanlig pole till Intermediate. Vi ser gärna att du även kan invertera från golvet. Vi vill även att du samt känner dig säker på båda sidorna på följande trix: Fronthook spin, Backhookspin och crossed ankle spin. Vi ser även att du kan crusifix och polesit. På nivå 2 börjar vi bland annat träna på: att invertera (hänga upp och ner) vi jobbar med längre och mer komplicerade koreografier och utmanar oss i nya versioner av front och backrolls. Knästrumpor eller benvärmare behövs, klassen körs barfota eller med sockar.

You need to have completed Sensual Pole Basic. We want you to feel confident on both sides of the following tricks: Fronthook spin, Backhookspin and crossed ankle spin. We also see that you can crusifix and polesit. We start inverting (hanging upside down) we work with longer and more complicated choreographies and challenge ourselves in new versions of front and backrolls. Knee socks or leg warmers are needed, the class is run barefoot or with socks.